STT Model Thông số Kỹ thuật Tên Sản phảm Bảo hành/ Tháng Giá
1 SH-6U400 * Kích thước: H320*W550*D400 Tủ rack 6U       12 800,000đ
*Tủ dạng treo tường
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
2 SH-9U * Kích thước: H480*W550*D500 Tủ rack 9U        12 1,120.000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
3 SH-10U500TT *Kích thước: H550*W550*D500 Tủ rack 10U       12 1,400,000đ
*Tủ dạng treo tường
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
4 SH-10U500BX *Kích thước: H550*W550*D500 Tủ rack 10U        12 1,500,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
5 SH-10U600 *Kích thước: H550*W550*D600 Tủ rack 10U        12 1,600,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
6 SH-12U500 *Kích thước: H700*W550*D500 Tủ rack 12U        12 1,600,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
7 SH-12U600 *Kích thước: H700*W550*D600 Tủ rack 12U        12 1,800,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
8 SH-15U600 *Kích thước: H800*W600*D600 Tủ rack 15U        12 2,000,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
9 SH-15U800 *Kích thước: H800*W600*D800 Tủ rack 15U       12 2,300,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
10 SH-15U1000 *Kích thước: H800*W600*D1000 Tủ rack 15U        12 2,500,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*01 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 03 chấu
11 SH-20U600 *Kích thước: H1080*W600*D600 Tủ rack 20U        12 2,9000,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
12 SH-20U800 *Kích thước: H1080*W600*D800 Tủ rack 20U        12 3,000,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
13 SH-20U1000 *Kích thước: H1080*W600*D1000 Tủ rack 20U       12 3,300,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
14 SH-27U600 *Kích thước: H1370*W600*D600 Tủ rack 27U        12 3,700,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
15 SH-27U800 *Kích thước: H1370*W600*D800 Tủ rack 27U        12 3,900,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
16 SH-27U1000 *Kích thước: H1370*W600*D1000 Tủ rack 27U        12 4,100,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
17 SH-32U600 *Kích thước: H1600*W600*D600 Tủ rack 32U       12 3,900,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
18 SH-32U800 *Kích thước: H1600*W600*D800 Tủ rack 32U        12 4,400,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
19 SH-32U1000 *Kích thước: H1600*W600*D1000 Tủ rack 32U        12 4,700,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*02 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
20 SH-36U600 *Kích thước: H1800*W600*D600 Tủ rack 36U        12 4,500,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
21 SH-36U800 *Kích thước: H1800*W600*D800 Tủ rack 36U       12 4,800,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
22 SH-36U1000 *Kích thước: H1800*W600*D1000 Tủ rack 36U        12 4,700,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
23 SH-42U600 *Kích thước: H2040*W600*D600 Tủ rack 42U        12 4,900,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
24 SH-42U800 *Kích thước: H2040*W600*D800 Tủ rack 42U        12 5,300,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
25 SH-42U1000 *Kích thước: H2040*W600*D1000 Tủ rack 42U       12 5,500,000đ
*04 bánh xe điều hướng
*04 chân tăng cố định
*04 quạt thông gió công suất 24W
*01 ổ cắm 06 chấu
26 KCD400 Khay cố định 400 Khay cố định tủ rack        12 150,000đ
27 KCD500 Khay cố định 500 Khay cố định tủ rack        12 160,000đ
28 KCD600 Khay cố định 600 Khay cố định tủ rack        12 180,000đ
29 KCD800 Khay cố định 800 Khay cố định tủ rack        12 190,000đ
30 KCD1000 Khay cố định 1000 Khay cố định tủ rack   200,000đ
31 KT600 Khay trượt 600 ( không bao gồm day trượt) Khay cố định tủ rack       12 250,000đ
32 KT800 Khay trượt 800 ( không bao gồm day trượt) Khay cố định tủ rack        12 280,000đ
33 KT1000 Khay trượt 1000 ( không bao gồm day trượt) Khay cố định tủ rack        12 300,000đ

 

0936406969
zalo 0906240269