Máy Chiếu Panasonic

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
-9% PT-LB382 :Máy chiếu Panasonic
Thông số kỹ thuật

VueMagic ™ Pro * cho iOS / Android Devices

Hình ảnh, một số tài liệu bao gồm các file PDF có thể được dự kiến.

Live camera chế độ mode / Chú thích có thể được sử dụng.

PT-LB382 :Máy chiếu Panasonic

12.350.000₫
13.600.000₫
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
0936406969
zalo 0906240269