Thiết Bị Thu Phát Wifi

-22% RJ415 VCOM - Đầu mạng (túi 100 chiếc)
Thông số kỹ thuật

⭐ 8P Plug

⭐ Use Cat5/Cat6

⭐ Polycarbonate - Gold

-12% huawei e5573 logo beeline, Wifi 3G/4G, 150Mbps
Thông số kỹ thuật
-7% UAP LR: Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà chuẩn AC, tốc độ 300Mbps
Thông số kỹ thuật
-6% UAP AC LR : Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà, chuẩn 802.11ac, tốc độ 1300Mbps
Thông số kỹ thuật
-11% UAP AC Lite : Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà, chuẩn 802.11ac, tốc độ 1200Mbps
Thông số kỹ thuật
-9% SS-AC1200 : Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng IGNITENET
Thông số kỹ thuật
-17% SP-N300 : Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng IGNITENET
Thông số kỹ thuật
-9% SP-AC750 : Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng IGNITENET
Thông số kỹ thuật
-9% SF-AC866 : Thiết bị thu phát sóng Wifi ngoài trời  (For PTP) của hãng IGNITENET
Thông số kỹ thuật
-9% OM5P-AC: Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng OPEN MESH
Thông số kỹ thuật
-9% OM2P: Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng OPEN MESH
Thông số kỹ thuật
-9% OM2P-HS: Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng OPEN MESH
Thông số kỹ thuật
-9% MR1750: Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà của hãng OPEN MESH
Thông số kỹ thuật
0936406969
zalo 0906240269