Điện thoại Grandstream

-2% GXV3275: Điện thoại IP Grandstream GXV3275
Thông số kỹ thuật
-7% GXV3240: Điện thoại IP Grandstream GXV3240
Thông số kỹ thuật
-8% GXV3175: Điện thoại IP Grandstream GXV3175
Thông số kỹ thuật
-7% GXP2170: Điện thoại IP Grandstream GXP2170
Thông số kỹ thuật
-20% GXP2160: Điện thoại IP Grandstream GXP2160
Thông số kỹ thuật

Hội nghị âm thanh 5 bên

Màn LCD màu 4,3 inch

Tích hợp Bluetooth

-12% GXP2140: Điện thoại IP Grandstream GXP2140
Thông số kỹ thuật
-14% GXP2135: Điện thoại IP Grandstream GXP2135
Thông số kỹ thuật
-11% GXP2130: Điện thoại IP Grandstream GXP2130
Thông số kỹ thuật
-15% GXP1630: Điện thoại IP Grandstream GXP1630
Thông số kỹ thuật
-15% GXP1628: Điện thoại IP Grandstream GXP1628
Thông số kỹ thuật
-27% GXP1625: Điện thoại IP Grandstream GXP1625
Thông số kỹ thuật
-15% GXP1620: Điện thoại IP Grandstream GXP1620
Thông số kỹ thuật
-33% GXP1610: Điện thoại IP Grandstream GXP1610
Thông số kỹ thuật
-19% GXP1165: Điện thoại IP Grandstream GXP1165
Thông số kỹ thuật
0936406969
zalo 0906240269