Tất cả sản phẩm

-10% ZK Teco X7 : Đầu đọc kiểm soát ra vào bằng vân tay độc lập
Thông số kỹ thuật

Dung lương 200 vân tay, 2.000 thẻ, 8 mật mã

Mắt nhận ZK optical

Kích thước nhỏ gọn

0936406969
zalo 0906240269