Tất cả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
-22% DS-7324HGHI-SH : Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD DVR  (Cao cấp)
Thông số kỹ thuật
-24% DS-7116HQHI -F1/N :Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
Thông số kỹ thuật
-17% DS-7616NI-E2 : Đầu ghi hình camera IP 8 kênh
Thông số kỹ thuật
-17% DS-7716NI-E4 : Đầu ghi hình camera IP 16 kênh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
-16% DS-7608NI-E2 : Đầu ghi hình camera IP 8 kênh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
0936406969
zalo 0906240269