Tất cả sản phẩm

-22% Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe TP-S (máy con)
Thông số kỹ thuật

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ CÓ TAY NGHE (MÁY CON)
Đàm thoại hai chiều với máy chủ TP-12RM
Máy con kết nối với máy chủ TP-12RM

Liên hệ: 0886408338

-35% TP-K:Điện thoại liên lạc nội bộ Commax
Thông số kỹ thuật
-20% TP-12RM:Điện thoại liên lạc nội bộ Commax
Thông số kỹ thuật

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ CÓ TAY NGHE (MÁY CHỦ)   

Máy chủ TP-12RM kết nối liên lạc với máy con TP-S

 Liên lạc hai chiều, một máy chủ kết nối lên đến 12 máy con

Liên hệ đặt hàng: 0886408338

0906240269