Tất cả sản phẩm

-3% UCM6510: Tổng đài IP GRANDSTREAM UCM6510
Thông số kỹ thuật

- Tích hợp sẵn 2 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX và 2.000 máy lẻ sip, Không giới hạn SIP Trunk

- Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhé SD

UCM6510: Tổng đài IP GRANDSTREAM UCM6510

34.560.000₫
35.650.000₫
-3% UCM6202: Tổng đài IP GRANDSTREAM UCM6202
Thông số kỹ thuật

- Tổng đài IP Grandstream UCM6202 với cấu hình: 2 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ IP SIP

-8% UCM6204: Tổng đài IP GRANDSTREAM UCM6204
Thông số kỹ thuật

- Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhé SD

- Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

UCM6204: Tổng đài IP GRANDSTREAM UCM6204

10.050.000₫
10.950.000₫
-3% GXW4248: Voice IP gateway 48 cổng FXS - Kết nối 48 máy lẻ
Thông số kỹ thuật
-5% GXW4232: Voice IP gateway 32 cổng FXS - Kết nối 32 máy lẻ
Thông số kỹ thuật
-2% GXV3275: Điện thoại IP Grandstream GXV3275
Thông số kỹ thuật
-7% GXV3240: Điện thoại IP Grandstream GXV3240
Thông số kỹ thuật
-8% GXV3175: Điện thoại IP Grandstream GXV3175
Thông số kỹ thuật
-7% GXP2170: Điện thoại IP Grandstream GXP2170
Thông số kỹ thuật
-6% GXP2160: Điện thoại IP Grandstream GXP2160
Thông số kỹ thuật
-12% GXP2140: Điện thoại IP Grandstream GXP2140
Thông số kỹ thuật
-14% GXP2135: Điện thoại IP Grandstream GXP2135
Thông số kỹ thuật
-11% GXP2130: Điện thoại IP Grandstream GXP2130
Thông số kỹ thuật
-15% GXP1630: Điện thoại IP Grandstream GXP1630
Thông số kỹ thuật
-15% GXP1628: Điện thoại IP Grandstream GXP1628
Thông số kỹ thuật
0906240269