Lắp đặt camera giám sát Combo

-25% Lắp đặt camera giám sát Combo 1 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 250Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 1 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 10m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 1 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-37% Lắp đặt camera giám sát Combo 1 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 cổng

Ổ cứng  250Gb

Nguồn 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 10m free

Jack BNC

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-26% Lắp camera tại hà nội - 1 Camera KBVISION độ nét cao Full HD
Thông số kỹ thuật

Đầu ghi 4 kênh full HD

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 250Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A: 1 Cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 10m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 2 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-10% Lắp đặt camera giám sát Combo 2 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 250Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 2 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 40m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 4 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-35% Lắp đặt camera giám sát Combo 2 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 cổng lắp đặt được 4 Camera(hỗ trợ nhiều loại Camera HD Analog khác hãng)

Ổ cứng  lưu dữ liệu chính hãng dung lượng 250Gb

Nguồn Camera chính hãng 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 20m free

Bộ Jack BNC

Miễn phí toàn bộ Nhân Công lắp

-15% Lắp đặt camera giám sát Combo 3 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 250Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 3 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 40m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 6 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-27% Lắp camera tại hà nội - 2 Camera KBVISION độ nét cao Full HD
Thông số kỹ thuật

Đầu ghi 4 kênh full HD

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 250Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A: 2 Cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 20m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 4 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-27% Lắp đặt camera giám sát Combo 3 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 2 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 40m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 6 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-17% Lắp đặt camera giám sát Combo 4 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 4 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 40m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 8 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-17% Lắp đặt camera giám sát Combo 4 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 4 kênh full HD( có thể gắn được Camera của hãng khác cùng công nghệ HD-Analog)

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 40m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 8 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-22% Lắp đặt camera giám sát Combo 5 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 5 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 50m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 5 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-14% Lắp đặt camera giám sát Combo 5 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh full HD( có thể gắn được Camera của hãng khác cùng công nghệ HD-Analog)

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 50m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 10 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-13% Lắp đặt camera giám sát Combo 6 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 6 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 60m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 12 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-15% Lắp đặt camera giám sát Combo 6 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh full HD( có thể gắn được Camera của hãng khác cùng công nghệ HD-Analog)

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 60m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 12 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-7% Lắp đặt camera giám sát Combo 7 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 7 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 70m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 14 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-14% Lắp đặt camera giám sát Combo 8 mắt Hikvision 1 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh(gắn được các loại Camera HD-Analog các hãng)

Ổ cứng lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn Camera 12V - 2A: 8 cái

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 80m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera: 16 cái

Nhân Công lắp đặt miễn phí

-17% Lắp đặt camera giám sát Combo 7 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh full HD( có thể gắn được Camera của hãng khác cùng công nghệ HD-Analog)

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 70m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 14 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

-20% Lắp đặt camera giám sát Combo 8 mắt Hikvision 2 Megapixel
Thông số kỹ thuật

Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

Đầu ghi 8 kênh full HD( có thể gắn được Camera của hãng khác cùng công nghệ HD-Analog)

Ổ cứng  lưu dữ liệu dung lượng: 500Gb

Nguồn cấp điện cho Camera 12V - 2A

Dây Cáp + Dây Cấp tín hiệu 80m miễn phí

Jack BNC kết nối Camera với đầu ghi hình: 16 cái

Miễn phí toàn bộ nhân công lắp đặt, cài đặt.

0936406969
zalo 0906240269