Máy Chấm Công

-40% ZKteco SA33E : Đầu đọc kiểm soát ra vào độc lập
Thông số kỹ thuật
-28% Ronald Jack RJ500 : Máy chấm công vân tay và thẻ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
-14% Ronald Jack RJ600 : Máy chấm công và kiểm soát ra vào
Thông số kỹ thuật
0906240269