Máy Trợ Giảng

-4% UNIZON 9580III : Máy trợ giảng Hàn Quốc không dây
Thông số kỹ thuật
-9% UNIZON 9288 : Máy trợ giảng Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
-10% UNIZON 9088S  : Máy trợ giảng Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
-10% UNIZON 9088 : Máy trợ giảng Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
-13% Máy trợ giảng không dây Takstar E160W
Thông số kỹ thuật
-16% Máy trợ giảng không dây See MeHere T200FM
Thông số kỹ thuật
-17% Máy trợ giảng không dây See MeHere T200 UHF
Thông số kỹ thuật
-41% Máy trợ giảng không dây See MeHere T200
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
0936406969
zalo 0906240269