LICENSE: Các license dùng cho tổng đài NS300

LICENSE: Các license dùng cho tổng đài NS300

Các license dùng cho tổng đài NS300

Để biết chi tiết giá của các license dành cho tổng đài NS300 vui lòng gọi:

Trương Tú Anh - 0906 240 269


STTMô tảGiá
1KXNSF990XIP activation keyCall
2KX-NSM099XUp to System Limit IP Phone Capacity Activation Key KX-NSM099XCall
3KX-NSU102XPhần mềm 02 - kênh tin nhắn hợp nhất KX-NSU102XCall
4KX-NSU104XPhần mềm 04 - kênh tin nhắn hợp nhấtCall
5KX-NSM102XPhần mềm trung kế - 2 kênh IPCall
6KXNSM104X4 kênh trung kế IPCall
7KX-NSM108XPhần mềm trung kế - 8 kênh IPCall
8KX-NSM116XPhần mềm trung kế - 16 kênh IPCall
9KX-NSM501XPhần mềm máy nhánh - 1 kênh IP-PTCall
10KX-NSM505XPhần mềm máy nhánh - 5 kênh IP-PTCall
11KX-NSM510XPhần mềm máy nhánh - 10 kênh IP-PTCall
12KX-NSM520XPhần mềm máy nhánh - 20 kênh IP-PTCall
13KX-NSM701XPhần mềm máy nhánh - 1 kênh SIPCall
13KX-NSM705XPhần mềm máy nhánh - 5 kênh SIPCall
14KX-NSM710XPhần mềm máy nhánh - 10 kênh SIPCall
15KX-NSM720XPhần mềm máy nhánh - 20 kênh SIPCall
16KX-NSM201XPhần mềm máy nhánh 01 kênh IP Softphone/IP-PTCall
17KX-NSM205XPhần mềm máy nhánh 05 kênh IP Softphone/IP-PTCall
18KX-NSM210XPhần mềm máy nhánh 10 kênh IP Softphone/IP-PTCall
19KX-NSM220XPhần mềm máy nhánh 20 kênh IP Softphone/IP-PTCall
20KX-NSN002XCard dùng khi kết nối NS1000 với các loại tổng đài khác như TDE/NCP …
--> tạo thành hệ thống QSIG 
Call
21KX-NSU001XPhần mềm tăng thời gian ghi âmCall
22KX-NSU002XPhần mềm Ghi âm hai chiềuCall
23KX-NSU003XPhần mềm Lưu Tin nhắnCall
24KX-NSU201XPhần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến
Call
25KX-NSU205XPhần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến
Call
26KX-NSU210XPhần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến
Call
27KX-NSU220XPhần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến
Call
28KX-NSU299XPhần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho TẤT CẢ Người sử dụng
trong hệ thống khi có Tin nhắn đến
Call
29KX-NSU301XPhần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiềuCall
30KX-NSU305XPhần mềm cho phép 05 người sử dụng ghi âm 2 chiềuCall
31KX-NSU310XPhần mềm cho phép 10 người sử dụng ghi âm 2 chiềuCall
32KX-NSU320XPhần mềm cho phép 20 người sử dụng ghi âm 2 chiềuCall
33KX-NSU399XPhần mềm cho phép TẤT CẢ hệ thống sử dụng ghi âm 2 chiềuCall
34KX-NSE101XPhần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di độngCall
35KX-NSE105XPhần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di độngCall
36KX-NSE110XPhần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di độngCall
37KX-NSE120XPhần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di độngCall
38KX-NSP001XPhần mềm cung cấp cho 01 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
Call
39KX-NSP005XPhần mềm cung cấp cho 05 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
Call
40KX-NSP010XPhần mềm cung cấp cho 10 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
Call
41KX-NSP020XPhần mềm cung cấp cho 20 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
Call
42KX-NSP101XPhần mềm cung cấp cho 01 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)